De Mediator

De mediator is in feite een gespreksleider, een procesbegeleider. Mediators kunnen geen beslissingen forceren of resultaten afdwingen. Hooguit overeenstemming zien te bereiken. Daarin hebben alle partijen een actieve en serieuze inbreng. Vaak kunnen partijen na afloop weer samen ‘door één deur’ en krijgt onderling vertrouwen de kans om zich te herstellen.

De Oplossing

Bij mediation staat een gezamenlijk oplossing centraal. Met behulp van stevige gesprekken, op basis van de wil om er samen uit te komen. Daarin vormt de mediator een neutrale, vakbekwame bemiddelaar. Vertrouwelijkheid en geheimhouding staan altijd centraal. Mediation biedt veel voordelen, is geschikt voor de meest uiteenlopende conflicten.

De Procedure

Het proces verloopt informeel, maar niet vrijblijvend. Het is een niet-juridische procedure, gebaseerd op gelijkwaardigheid. Gesprekken duren doorgaans 1,5 tot 2 uur. De meeste trajecten zijn in 4 tot 8 gesprekken afgerond. Over het algemeen worden de kosten door beide partijen betaald. Maar een andere verdeling is ook mogelijk.

De Kosten

Het uurtarief bedraagt € 160,-. Bij een laag inkomen en weinig eigen vermogen kan een ‘toevoeging’ worden aangevraagd bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Daardoor is het mogelijk dat elke partij niet meer dan € 54,00 of € 107,00 voor het hele traject inclusief advocaat betaalt.

ECHTSCHEIDING? MET MEDIATION ZIJN ER ALLEEN WINNAARS.

CONTACT