De Coach

De coach is een persoonlijke begeleider die samen met u aan de slag gaat. Aan de hand van een persoonlijk probleem of een persoonlijk doel. Daarbij is de focus sterk gericht op de toekomst, minder op het verleden. Coaching helpt om stil te staan, naar jezelf te kijken en daarna door te gaan in een nieuwe, gewenste richting.

Het Doel

Belemmeringen worden weggenomen en samen wordt gezocht naar de motivatie om de gewenste verandering of oplossing aan te gaan. Feitelijk wordt er een spiegel voorgehouden. Men wordt uitgedaagd en gestimuleerd om het oude los te laten en het nieuwe aan te grijpen. Zodat persoonlijke doelen gerealiseerd kunnen worden.

De Procedure

Direct bij de start wordt samen een coachings-overeenkomst opgesteld. Daarin worden besproken waarin u gecoacht wilt worden. De te volgen stappen en gewenste doelen worden waar mogelijk omschreven. Men moet daarbij bereid zijn om zelf actief tot een oplossing of verandering te komen. Coaching is altijd vrijwillig en vertrouwelijk.

De Kosten

Een gemiddeld coachings-traject duurt 5 tot 8 gesprekken van 1,5 uur. Het uurtarief daarbij is € 90,-. In het eerste gesprek (intakegesprek) wordt besproken wat de verwachtingen over en weer zijn. Doorgaans vinden gesprekken binnen plaats. Maar ook andere plekken (buiten, tijdens een wandeling) zijn mogelijk.

STEEK ENERGIE IN DE OPLOSSING IN PLAATS VAN IN HET CONFLICT.

CONTACT